Solokano

Opleiding en training

Opleidingen zijn trajecten die opleiden voor een bepaald certificaat of diploma. Er zijn in Nederland geen specifieke, gecertificeerde opleidingen en diploma's voor het solovaren. Voor de open-kanovaarders in het algemeen zijn er de vaardigheidsdiplomas Openkanovaardigheid A en B. (OKV-A) en (OKV-B). De vaardigheidsopleiding kan worden gedaan bij verschillende kanoverenigingen en Kanoschool HerbieBird. Kijk voor de gestelde eisen op de site van het Watersportverbond/Kanosport

Voor wie verder wil worden opgeleid zijn er de opleidingen voor instructeur. Voor de open kano is er alleen een opleiding voor basisinstructeur. Helaas is er voor de andere disciplines geen opleiding maar ook weinig vraag. In het buitenland kan je wel meedoen voor bijvoorbeeld WW instructeur (engeland) of voor freestyle (Duitsland). Om in aanmerking te komen is altijd het vaardigheidsdiploma Openkanovaardigheid B. (OKV-B) de instroomeis.

Opleiding tot instructeur

Instructeuropleidingen worden uitsluitend georganiseerd door het Watersportverbond/Kanosport. Instroom is op ieder moment mogelijk want het betreft individuele trajecten. De opleiding voldoet aan de eisen van het ministerie en ze wordt volledig erkend. Er zijn helaas geen subsidie mogelijkheden. Regelmatig wordt door het Watersportverbond/Kanosport een Kick-off dag georganiseerd waar, op een compacte wijze, het leertraject in beeld wordt gebracht.

De opleiding is opgedeeld in 5 verschillende delen. Deze kunnen los van elkaar worden doorlopen en voor een aantal kan vrijstelling worden verleend indien de daarvoor geldende eisen met een dossier zijn aangetoond. Een aspirant wordt begeleid door een leercoach en een praktijkbegeleider. Meer informatie op de site van het Watersportverbond/Kanosport

Trainingen & KanoKollege ©

Het solo-peddelen is een techniek die geleerd en geoefend moet worden. Om deze reden worden er door de solovrienden diverse trainingen georganiseerd. Gezien de grote affiniteit van Kanoschool HerbieBird met het solovaren, wordt hierbij zoveel mogelijk speciale aandacht aan het solovaren geschonken en kunnen wij profiteren van de aanwezigheid van erkende instructeurs.

Door de bevriende Kanoschool HerbieBird worden in het kader van de instructeursopleidingen maandelijkse trainingsdagen georganiseerd. Hiervoor zijn naast instructeurs-in-spé natuurlijk ook pupillen nodig. Door deze unieke combinatie ontstaat voor onze vriendenkring de mogelijkheid om op de locaties Bergschenhoek en/of Ossenzijl aan trainingen deel te nemen.

Update solokano

Solokano verdient na jaren een nieuwe make-over. Nog even en je vindt informatieve artikelen weer online..

Training impressie

Image

Image

Image