Solokano

Kanovaren op stromend water

Stromend water is een type water dat valt tussen vlakwater en wildwater. Voor Open Kanovaarders is stromend water een veel gevaren watersoort. Reden voor een volwaardige plek in onze Solovaardersvriendenclub. De term "stromend water"wordt door kajakvaarders niet echt gebruikt. Het stromend water valt daar onder de categorie WW 1. Waarbij wordt uitgegaan van wildwater condities en de daarbij behorende technieken en niet van stromend water door getijde bewegingen of langzaam stromende grote rivieren.

Eerst de definitie voor stromend water. Stromend water is water dat van A naar B stroomt met een snelheid die niet hoger ligt dan waarbij de (solo)peddelaar nog instaat is om met achterwaartse peddelbewegingen de kano op dezelfde plek te houden ten opzichte van de oever. Zodra dit niet meer mogelijk is wordt het water Wildwater genoemd. Stromend water zijn in Nederland de beken, (o.a. Dommel, Drentse A, Berkel) kleine rivieren (o.a. Vecht, Regge, Oude IJssel) grote rivieren (o.a. Maas, Rijn, Waal, IJssel) en getijde water (o.a. Merwede, Nieuwe Maas, Oude Maas). Over de grens denken we veelal aan rivieren in Duitsland, Frankrijk en Zweden en aan nog veel meer landen natuurlijk. Stromend water in Amerika, Rusland en Afrika is doorgaans veel breder en er is veel meer massa, bovendien is er vaak meer ruimte dan dat we in Europa gewend zijn.

Goede kennis van stromingen én kracht van water

Stromend water vraagt van een kanovaarder specifieke kennis van stromingen van het water en ook kennis van de kracht van water. Stromend water in een beek is echt iets anders dan stromend water op de kop van een krip op de Waal of tussen het scheepvaartverkeer in de buurt van Rotterdam. Bij stromend water op een brede rivier waar de wind volop tegenstaat zal een beginnende vaarder verbaast staan over de enorme golfhoogtes die kunnen ontstaan. De afgaande stroom is dan niet voldoende om enige snelheid te kunnen maken ten opzichte van de wal. U kunt een echt spektakel verwachten met alle risico’s van dien. Stromend water bevaren met een open kano, soms een beladen kano, is echt iets anders dan peddelen in een kajak want er zijn ander factoren die nu een rol spelen. Dit zegt niet dat het moeilijker is of onmogelijk. Alles kan maar de vaarder moet wel kennis van zaken hebben en met een op de juiste wijze ingerichte boot varen.

In de praktijk wordt stromend water veel gevaren op meerdaagse kanotochten. Bij trekkings of kanotrektochten komt veel info over deze wijze van varen ook aan bod.

Het type stromend water zal bepalend zijn voor de keuze van de kano. Klein en bochtig water zal met een lange kano lastiger te varen zijn. Klein stromend water is doorgaans ook ondiep wat tot gevolg heeft dat de kano vaak in aanraking komt met de bodem van de beek. De juiste materiaalkeus van de romp is hierbij van belang om schade te beperken. De keuze voor een peddeltype zal ook worden beïnvloed door het vaargebied en er is daardoor geen eensluidend advies te geven.

Update solokano

Solokano verdient na jaren een nieuwe make-over. Nog even en je vindt informatieve artikelen weer online..

Image Magnific Popup

Image

Image

Image